Inclu-ageing

Training of family members and guardians for inclusion of ageing adults with disabilities

Inclu-aging to projekt, którego celem jest promowanie rzeczywistej integracji społecznej starzejących się osób z niepełnosprawnością. Mogą bowiem one doświadczać nowych potrzeb i nowej dynamiki funkcjonowania, które wpływają nie tylko na ich życie, ale także na otoczenie społeczne, rodzinę i opiekunów prawnych. Jest to związane nie tylko z ich wzajemnymi relacjami, ale także z nowymi zmianami i wyzwaniami, z którymi przyjdzie się zmierzyć obu stronom. W rzeczywistości starzenie się jest złożonym etapem życia, który może być dezorientujący nie tylko dla osób starszych, ale także dla tych, którzy się nimi opiekują.  

Dlatego ten projekt koncentruje się na opracowaniu nieformalnych narzędzi edukacyjnych, które będą wspierać  integrację, dostarczając konkretnych kluczowych działań i dobrych praktyk.  

Opracowane zostaną różne materiały, także interaktywne, takie jak filmy instruktażowe z poradami na określone tematy, podnoszące poziom wiedzy i świadomości w zakresie obowiązków i roli osób opiekujących się starzejącymi się osobami z niepełnosprawnością.  

Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na różne aspekty starzenia się, takie jak styl życia, umiejętności fizyczne, wymiary zdrowia, wyzwania związane ze stresem i ograniczenia. Dużą wagę przywiązuje się również do sieci wsparcia społecznego, realizacji działań socjalizacyjnych i relacji z grupą rówieśniczą. 

.

CELE

Opracować zestaw narzędzi do szkolenia rodziców i opiekunów prawnych starzejących się dorosłych osób z niepełnosprawnością. 

Opracować poradnik edukacyjny, który ma motywować i wspierać rodziców, członków rodzin i opiekunów prawnych starzejących się osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Stworzyć spoty edukacyjnych dla rodzin. 

Zaprojektować kompleksowe zasoby online ze skategoryzowaną bazą danych. 

Przygotować raport rekomendacyjny dotyczący polityki w zakresie rozwiązywania problemów związanych ze świadczonymi usługami dla starzejących się osób z niepełnosprawnością. 

Działania

Opracowanie materiałów do edukacji pozaformalnej dla członków rodzin i opiekunów prawnych w zakresie zapewnienia bezpiecznego starzenia się oraz umożliwienia pełnego i efektywnego uczestnictwa w życiu społecznym; 

Poprzez opracowanie poradnika oraz spotów edukacyjnych dostarczenie narzędzi dotyczących: 

  • Rozpoznawania ograniczeń;  
  • Wyzwań i zmian w zakresie zdolności poznawczych i fizycznych, sieci wsparcia społecznego, zdrowia fizycznego i psychicznego; 
  • Nawyków zdrowego stylu życia.  

Utworzenie internetowego HUB-u edukacyjnego dla członków rodzin i opiekunów starzejących się osób z niepełnosprawnością, zawierającego porady, praktyczne rozwiązania, przewodniki, najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, filmy, dobre praktyki i wiadomości; 

Pilotaż działania internetowego HUB-u edukacyjnego; 

Opracowanie raportu z rekomendacjami. 

IZZIDI

  • R1 – Zbirka orodij za usposobljanje staršev in zakonitih skrbnikov ostarelih invalidov;
  • Download Brochure
  • R2 – Priročnik za izobraževanje staršev;
  • R3 – Izobraževalne video vsebine za družine;
  • R4 – Središče za spletno učenje za družinske člane starejših invalidov;
  • R5 – Poročilo o priporočilih politike.

NEWS

The meeting in Zagreb 

The meeting in Zagreb 

Last 28th and 29th of September the 4th transnational meeting of the project took place, hosted by the partner OIST in the city of Zagreb.   During the meeting in Zagreb, issues related to the current progress of the project, the next steps to be taken and the quality...

The toolkit is here

The toolkit is here

The consortium of the Inclu-ageing project (2021-1-PL01-KA220-ADU-000026916) finalised the first deliverable, which is the toolkit on how to train parents and legal guardians of ageing adults with disabilities.  Every individual, regardless of their abilities,...

Together again!

Together again!

The Consortium of the KA2 Erasmus+ Inclu-ageing project (2021-1-PL01-KA220-ADU-000026916) met again for the third time in Athens, hosted by ESTIA on 30-31 March 2023!  It was a good chance for partners to properly discuss about the immediate and next actions to carry...

Moving forward with the inclusion

Moving forward with the inclusion

On 19 and 20 September, CEIPES hosted in Palermo the 2nd transnational meeting of the project (2021-1-PL01-KA220-ADU-000026916). The main goal of this project is the development of non-formal material to support family members and legal guardians of ageing adults with...

PARTNERS

Skip to content