Inclu-ageing

Training of family members and guardians for inclusion of ageing adults with disabilities

Inklu-aging je projekt, katerega cilj je spodbujati dejansko inkluzijo starejših invalidnih oseb. Ti pravzaprav lahko izkusijo nove potrebe in dinamiko, ki ne vplivajo le na njihovo življenje, ampak tudi na njihove družabne kroge, kot so družina in zakoniti skrbniki. Pri tem ne gre le za odnos do njih, temveč za nove spremembe in izzive, ki jih je treba obravnavati na obeh straneh. Staranje je zapleten zapleten življenjski proces, dezorientirani niso le starajoči se ljudje, ampak so lahko tudi tisti, ki skrbijo zanje. Zato želimo s tem projektom razviti neformalna izobraževalna orodja za obe strani pri vključevanju, z zagotavljanjem konkretnih ključnih ukrepov in dobrih praks.

Ustvarili bomo tudi interaktivno gradivo, kot so spoti, video posnetki z nasveti o določenih temah, z namenom ozaveščanja in izobraževanja o odgovornostih in vlogah tistih, ki skrbijo za starajočo se populacijo.

Pravzaprav je cilj projekta nameniti pozornost različnim vidikom staranja, kot so življenjski slog, telesne spretnosti in zdravstvene razsežnosti, stresni izzivi in ​​omejitve. Veliko vrednost pripisujemo tudi mreži socialne podpore, izvajanju socializacijskih aktivnosti in odnosu do vrstniške skupine.

CILJI

Razviti komplet orodij za usposabljanje staršev in zakonitih skrbnikov ostarelih invalidov;

Razviti izobraževalni priročnik za starše, ki bo nudil podporo staršem, družinskim članom in zakonitim skrbnikom ostarelih ljudi z motnjami v duševnem razvoju;

Ustvarjanje izobraževalnih video vsebin za družine;

Oblikovanje obsežnega spletnega vira s kategorizirano bazo podatkov;

Priprava poročila s priporočili o procesu reševanja problemov, ki se nanašajo na zagotovljanje storitev za ostarele invalide.

DEJAVNOSTI

Razvoj neformalnega izobraževalnega gradiva za družinske člane in zakonite skrbnike za varno staranje in opolnomočenje za učinkovitega sodelovanje v družbenem življenju;

Z razvojem kompleta orodij, priročnika za izobraževanje staršev in izobraževalnih video posnetkov zagotoviti orodja, povezana z:

  • Prepoznavanje omejitev;
  • Izzivi in spremembe v kognitivnih in telesnih zmogljivostih, socialnih podpornih omrežjih, fizičnem in psihičnem zdravju;
  • Zdrave življenjske navade.

Vzpostavitev spletnega učnega središča za družinske člane in skrbnike ostarelih invalidov, vključno z vizualnimi nasveti, praktičnimi rešitvami, vodniki ABC, pogosto zastavljenimi vprašanji in odgovori, videoposnetki, dobrimi praksami in novicami;

Pilotni preizkus spletnega učnega središča;

Razvoj poročila o priporočilih politike.

IZZIDI

  • R1 – Zbirka orodij za usposobljanje staršev in zakonitih skrbnikov ostarelih invalidov;
  • Download Brochure
  • R2 – Priročnik za izobraževanje staršev;
  • R3 – Izobraževalne video vsebine za družine;
  • R4 – Središče za spletno učenje za družinske člane starejših invalidov;
  • R5 – Poročilo o priporočilih politike.

NEWS

The meeting in Zagreb 

The meeting in Zagreb 

Last 28th and 29th of September the 4th transnational meeting of the project took place, hosted by the partner OIST in the city of Zagreb.   During the meeting in Zagreb, issues related to the current progress of the project, the next steps to be taken and the quality...

The toolkit is here

The toolkit is here

The consortium of the Inclu-ageing project (2021-1-PL01-KA220-ADU-000026916) finalised the first deliverable, which is the toolkit on how to train parents and legal guardians of ageing adults with disabilities.  Every individual, regardless of their abilities,...

Together again!

Together again!

The Consortium of the KA2 Erasmus+ Inclu-ageing project (2021-1-PL01-KA220-ADU-000026916) met again for the third time in Athens, hosted by ESTIA on 30-31 March 2023!  It was a good chance for partners to properly discuss about the immediate and next actions to carry...

Moving forward with the inclusion

Moving forward with the inclusion

On 19 and 20 September, CEIPES hosted in Palermo the 2nd transnational meeting of the project (2021-1-PL01-KA220-ADU-000026916). The main goal of this project is the development of non-formal material to support family members and legal guardians of ageing adults with...

PARTNERS

Skip to content